0800 750-347

Про нас

Шановні клієнти та партнери!

У зв'язку з прийнятими Урядом України та КМДА рішеннями щодо посилення заходів дотримання карантину через стрімке розповсюдження вірусу COVID-19, працівники ПрАТ «ПТ «Європоліс» на період з 17 березня 2020 р. до поліпшення епідеміологічної ситуації в країні перейшли в режим дистанційної роботи. Візит до офісу компанії можливий виключно за попереднім узгодженням за наступними телефонами: 044 236 95 59 Бажаємо бути здоровими!

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європолiс"
Код за ЄДРПОУ 21510644
Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Г. Андрющенка, буд. 4д оф. 10
Міжміський код, телефон та факс 044-2369559
Електронна поштова адреса info@europolis.net.ua
Фінансові рейтинги страховика

Рейтинг надійності страховика

Кредитний рейтинг

Фінансові послуги, що надаються Товариством Іншi види страхування, крiм страхування життя, а саме послуги зі страхування згідно отриманих ліцензій:
 • добровільне СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]
 • добровільне СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ;
 • добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
 • добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 • добровільне страхування фінансових ризиків;
 • добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 • добровільне страхування інвестицій;
 • добровільне страхування сільськогосподарської продукції;
 • добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 • добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))
 • добровільне страхування від нещасних випадків
 • добровільне страхування залізничного транспорту
 • добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 • добровільне страхування медичних витрат
 • страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
 • страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 • страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ";
 • страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • страхування спортсменів вищих категорій;
 • особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
Відомості про ліцензії та дозволи, видані Товариству

Ліцензія на страхову діяльність у формi добровiльного: страхування майна [(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серії АВ №584652, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дії – 11.10.2007, строк дії – необмежений, статус ліцензії – чинна.

Ліцензія на страхову діяльність у формi добровiльного: страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серії АВ №584651, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії – 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дії – 11.10.2007, строк дії – необмежений, статус ліцензії – чинна.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров"я); розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 від 04.07.2017

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 від 04.07.2017

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування фінансових ризиків. розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 від 04.07.2017

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування страхування інвестицій. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування страхування сільськогосподарської продукції. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування від нещасних випадків Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування залізничного транспорту Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування медичних витрат Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування з особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування з особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ". Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р.

Структура власності ПрАТ "ПТ "Європоліс" станом на 01 січня 2022 року

Структура власності Європоліс.pdf | Структура власності Європоліс.pdf.p7s

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

1. Подолянко Ярослав Миколайович, що володіє 9,2875% статутного капіталу.

2. Завгородня Марина Анатолiївна, що володіє 30.496% статутного капіталу.

Загальна кількість акцій страховика - 145 000

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу - 5000;

Склад наглядової ради Товариства

Протоколом Загальних зборів акціонерів №12-0820-01 від 12.08.2020 року, ззатверджено новий склад Наглядової ради строком на 3 роки:
 1. Савченко Андрій Петрович;
 2. Ліненко Яна Миколаївна;
 3. Подолянко Тетяна Анатоліївна
Відомості про виконавчий орган

Правління:

1. Голова правління – Подолянко Ярослав Миколайович. Рішення Наглядової ради (Протокол №05-1020-01 від 05.10.2020 р.).

2. Член правління (заступник Голови правління) - Зіньковська Анна Анатоліївна. Рішенням Наглядової ради (Протокол №05-1020-01 від 05.10.2020 р)

3.Член правління (заступник Голови правління) - Сахненко Сергій Васильович. Рішенням Наглядової ради (Протокол № 03-0120-01 від 03.01.2020 р.)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 03-0120-20

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 03-0120-20

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 05-1020-01

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 05-1020-01

Відокремлені підрозділи та представництва Товариства

Адреса представництв

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи та відомості про ліквідацію фінансової установи Відсутні

Правила страхування

Правила добровільного страхування від нещасних випадків

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування від нещасних випадків Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р

Правила добровільного страхування залізничного транспорту

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування залізничного транспорту Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Правила добровільного страхуання медичних витрат

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування медичних витрат Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р.

Правила добровільного страхування фін ризиків

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування фінансових ризиків. розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 віл 04.07.2017

Правила добровільного страхування майна (нова редакція)

Ліцензія на страхову діяльність у формi добровiльного: страхування майна [(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серії АВ №584652, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дії – 11.10.2007, строк дії – необмежений, статус ліцензії – чинна.

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ (нова редакція)

Ліцензія на страхову діяльність у формi добровiльного: страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серії АВ №584651, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії – 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дії – 11.10.2007, строк дії – необмежений, статус ліцензії – чинна.

Правила добровільного страхування вантажів та багажу

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 віл 04.07.2017

Правила добровільного медичного страхування

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я); розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 віл 04.07.2017

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Правила добровільного страхування страхування інвестицій

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування страхування інвестицій. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Правила добровільного страхування страхування сільськогосподарської продукції

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування страхування сільськогосподарської продукції. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року.

Звітність 2022

Звітність 2021

Звітність 2014-2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.xml | Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.xml.p7s

Річний звіт емітента 2019.xml | Річний звіт емітента 2019.xml.p7s

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.pdf | Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.pdf.p7s

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік.pdf | Звіт про корпоративне управління за 2020 рік.pdf.p7s

Фінансова звітність за 20120 рік.pdf | Фінансова звітність за 2020 рік.pdf.p7s

Аудиторській висновок фін. звітн. НКЦБ за 2020 рік.pdf | Аудиторській висновок фін. звітн. НКЦБ за 2020 рік.pdf.p7s

Аудиторській висновок фін. звітн. НБУ за 2020 рік.pdf | Аудиторській висновок фін. звітн. НБУ за 2020 рік.pdf.p7s

Річна звітність 2019

Річний звіт емітента 2019.pdf | Річний звіт емітента 2019.pdf.p7s

Звіт про корпоративне управління 2019

Аудиторський висновок 2019 #2

Аудиторський висновок 2019 #1

Річний звіт емітента 2018 (1).pdf.p7s | Річний звіт емітента 2018 (1).pdf

Річний звіт емітента 2018

Звіт про корпоративне управління 2018 рік

Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 р.

Річний звіт 2018

Звіт про корпоративне управління - 2018 рік

Аудиторський висновок станом на 31.12.2017 р.

Річний звіт 2017

Річний звіт емітента 2017

Річний звіт 2017 частина №2

Річний звіт 2017 частина №3

Звіт про корпоративне управління - 2017 рік

Річний звіт 2016

Річний звіт емітента 2016

Річний звіт 2016 частина №2

Річний звіт 2016 частина №3

Звіт про корпоративне управління - 2016 рік

Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 р.

Річний звіт 2015

Річний звіт емітента 2015

Річний звіт 2015 частина №2

Річний звіт 2015 частина №3

Звіт про корпоративне управління - 2015 рік

Річний звіт 2014 частина №1

Річний звіт 2014 частина №2

Річний звіт 2014 частина №3

Публічна інформація

Публічна інформація

Оголошення

Чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» 29 листопада 2022 року

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №29-1122-01

ПРОТОКОЛ 1 про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ 2 про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ 3 про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ 4 про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ 5 про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ 6 про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ 7 про підсумки голосування

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» від 27 жовтня 2022 року.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.10.2022 року

Бюлетень для голосування на зборах 29.11.2022 р.

Щодо суб'єктів аудиторської діяльності

Приватне акціонерне товариство «Перестрахувальне товариство «Європоліс» 31 березня 2022 року оголосило конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

Щодо суб'єктів аудиторської діяльності

Приватне акціонерне товариство « Перестрахувальне товариство «Європоліс» 01 грудня оголосило конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» 03 грудня 2020 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» від 16.11.2020 р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» від 16.11.2020 р. (ЕЦП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29 листопада 2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29 листопада 2020 року (ЕЦП)

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» 28 листопада 2020 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» від 12.11.2020 р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» від 12.11.2020 р. (ЕЦП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 листопада 2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 листопада 2020 року (ЕЦП)

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 12.08.2020

Повідомлення про проведення Загальних зборів | Повідомлення про проведення Загальних зборів |

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів від 03.07.2020

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів | Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів |

Щодо суб'єктів аудиторської діяльності

Приватне акціонерне товариство « Перестрахувальне товариство «Європоліс» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Завантажити документ

ПРОТОКОЛ N1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ | 19 грудня 2019 року

Протокол про підсумки голосування | Протокол про підсумки голосування | Протокол про підсумки голосування

ПОВІДОМЛЕННЯ | 3 грудня 2019 року

Приватним акціонерним товариством "Перестрахувальне товариство "Європоліс" самостійно було виявлено технічну помилку при розміщенні в загальнодоступній інформаційній базі Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 03.12.2019 р. (дата публікації 03.12.2019 17:46:01), а саме в даті здійсненя дії. Помилку було усунено шляхом розміщення нового повідомлення у той же день в загальнодоступній інформаційній базі із зазначенням правильної дати здійснення дії - 19.12.2019 (дата публікації 03.12.2019 19:44:02)Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів було розміщено на власному веб-сайті.

Приватним акціонерним товариством "Перестрахувальне товариство "Європоліс" самостійно було виявлено, що через технічну помилку 03.12.2019 року було розміщено Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації. Емітент не здійснює розкриття квартальної регулярної інформації.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено в строки передбачені чинним законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ | 3 грудня 2019 року

Про проведення 19 грудня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»

ПОВІДОМЛЕННЯ | 07 листопада 2019 року 11:00

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс»

ОБ'ЯВА

Оголошується тендер по відбору аудитора на проведення обов’язкового аудиту по підтвердженню фінансової звітності та звітних даних страховика за 2018 рік. Додаткова інформація за тел.: +38-044-236-95-59, або за електронною адресою:larisa.ocheretniuk@gmail.com– Очеретнюк Лариса Володимирівна, головний бухгалтер ПрАТ "ПТ "Європоліс"

ПОВІДОМЛЕННЯ

Розпорядженням № 53 від 15.01.2019 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» було видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) з добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування залізничного транспорту, добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), добровільного страхування медичних витрат

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс»

Згідно із приписами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», Приватне акціонерне товариство «Перестрахувальне товариство «Європоліс» (надалі – Товариство) повідомляє про те, що 06 лютого 2019 року о 11 годині 00 хвилин відбудуться загальні збори акціонерів Товариства з наступним переліком питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.
 9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
 10. Вирішення питання про продаж акцій Товариства
 11. Вирішення питання про переобрання складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори відбудуться за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 06 лютого 2019 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13 кімната 201.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 00 хвилин 01 лютого 2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 06 лютого 2019 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин) за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Долгий Сергій Степанович – член Наглядової ради Товариства, кімната 201 телефон для довідок: 0503304936.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, тобто, до 15 січня 2019 року (включно), а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, тобто до 30 січня 2019 року (включно). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, тобто, до 22 січня 2019 року (включно), а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, тобто, до 04 лютого 2019 року (включно).

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».